Információk támogatásokkal kapcsolatban

2017. május 13.

Kedves Kollégák!

Több felvetés, kérdés érkezett a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatással kapcsolatos levelemhez, amelyet csütörtökön írtam, főleg a hímivarú egyedek vonatkozásában.

Pontosítom az általam írtakat:

Az a hímivarú egyed, amely 2015.11.01. előtt született, így egyetlen napot sem töltött hat hónapos kora betöltéséig a kötelezettségvállalás első 12 hónapjára vonatkozóan a tenyészetben, nem támogatható (idősebb volt, mint hat hónapos 2016.05.01-én).

A MÁK számára feltettem a kérdést, hogy a hímivarra sokan rákérdeztek, miért kerültek bikák a megszemélyesített adatok közé, a válasz alapján azért, mert a fogalomtár 4. pontjában nem különíti el a borjú kategóriában az egyedeket ivar szerint.

Újabb kérdésemre, hogy a fogalomtár 23. pontja szerint támogatható állat: az állattartó tenyészetében tartott, nőivarú tejtermelő szarvasmarha; így a bika nem tartozik ide, újra az előző választ kaptam.

A 23. pontra vonatkozó kérdést is az egyik kolléga tette fel nekem, nem én vettem észre.

Érkezett egy hosszabb levél a NAK-ba helyesbítésekkel az általam leírtakhoz, melyet a következőkben idézek. A szaktanácsadó kolléga helyesbítéseit sárga színnel kiemelem, az ezekre adott válaszaimat kék színnel a sárga szöveg mögé írom.

Nagyon nagyra tartom azt a munkát, amit a Szaktanácsadási Csoport végez az információk megosztása területén. Néha azonban pár félreérthető, vagy nem egyértelmű megfogalmazás komoly problémákat okoz. Ez történt a falugazdászoknak a tegnapi, nekünk szaktanácsadóknak a pénteki napon délután (2017. 05. 12. 14 óra 17 perckor)  kiküldött levélben. Telefonon történt egyeztetésünk alapján szeretném jelezni a kiküldött levél általam vélt hibáit a Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás esetében:

· a támogatási kérelemben szereplő tenyészetben magasabb számú állatot tartunk nem tudok pontosan annyi állatot kiválasztani a kifizetési kérelemhez ami kiteszi a kérelmezett db szám/ÁE-et, hanem csak a teljes időszak alatt, a kérelmezett tenyészetben megfordult, nőivarú, támogatható fajta feltételekig tudok szűkíteni. -> jól gondolom, hogy nem szankcionál azért ha több állatot tüntetünk fel, esetleg olyan állat is szerepel benne aki nem támogatható? Mi alapján fogják kiválasztani a támogatott egyedeket, nem mindegy hogy tehenet választ(79€/ÁE) vagy borjút/ üsző(25€/ÁE). Az ügyfél számára legkedvezőbb módon számol a MÁK, nem kell módosítani. A nem támogatható állatra külön szankció is jár az EU-s rendelet szerint.

· 4. Állatjóléti támogatásnál a támogatási kérelemben szereplőhöz képest történő túligénylésre van-e szankció. Hogy lesz kiszámolva a támogatási kérelemben megadott állategyed darabszám utáni jogosultság? A lekötött forrás erejéig bármilyen módon lehívhatja, vagy csak a 2016.05.01. napon fennálló korcsoportok szerint? (Mindenki tehénre szeretne magasabb támogatást kapni.) Túligénylésre nincs szankció, de a feltételeket (férőhely, stb.) be kell tartani. Minden ügyfél a jóváhagyott támogatási összeg erejéig kap támogatást, ha több állat van, a maximumot kapja. Ha kevesebb, akkor pedig a napi és korcsoport szerinti számolás érvényes. 50 % alá nem mehet a teljesítés.

Az anyagot összeállító gondolom, hogy jót akart az első esetben - az EK általános szabályaira gondolhatott a nem támogatható állatok esetében -, de néhány mondattal később már teljesen mást állít és ellentmond a két útmutatás egymásnak!!!

Az EK általános szabályai alatt nem tudom, mit ért a kolléga (a termeléshez kötött állatalapú közvetlen támogatásokat az EK felületen kell benyújtani, de nem részei az egységes kérelemnek). Az állatalapú támogatások és intézkedések esetén az EU "A kérelmezett állatok tekintetében meghatározott közigazgatási szankciók, A BIZOTTSÁG 2014. március 11-i 640/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE" az irányadó. Mivel a VP-n belül állatjóléti intézkedés keretében igényelhető a tejágazat szerkezetátalakítási támogatás, erre is vonatkoznak a 31. cikk szankciói a jogosulatlanul igényelt állatokról. Válaszom a túligénylésre vonatkozóan kizárólag a támogatható állatokra vonatkozott, nem gondoltam, hogy valaki túligénylésnek tartja a jogosulatlan állatok beadását. Ezekkel biztosan nem számol a MÁK semmilyen kifizetést.

A pályázati felhívás szerint napra kerül meghatározásra a támogatás mértéke és az állományban eltöltött napok alapján egyedenként határozzák meg a támogatás összegét. Szankció csak az alulteljesítésre kerül megállapításra (lásd 50 %., vagy az alatti állatlétszám). A támogatási okiratban (ami még nincs) a támogatási kérelemben igényelt állatlétszámból jóváhagyott ÁE és kifizethető támogatási összeg fog szerepelni. Azaz ennél többet nem fizethetnek ki. A kifizetési kérelemben megszemélyesített adatok alapján kiszámítva ennél nagyobb összeg is kijöhet, de nem fizetnek ki a támogatási okiratban szereplő összegnél nagyobb támogatást. Emiatt nincs szankció. A termelő ki sem tudná számolni egyenként, hogy neki melyik állatára, hány napra, hány euro támogatás járna.  Van olyan ügyfelem akinek 6.000 állat adatát töltötték fel. Ebből 800 db bika van. A megszemélyesített adatokkal kapcsolatban ezt észlelve a jogcímfelelőshöz fordultam és azt a választ kaptam, hogy a március 1.-ig  kérdezték le és a támogatásra jogosult állatok szerepelnek benne (bikaborjak is 6 hóig). és azokat nem kell kitörölni, mert a pályázati felhívás feltételei szerint lettek lekérdezve. Az adatok elfogadásáról – hogy március 1-ig tartalmazzák a jogosult állatok adatait -  pedig nyilatkoznia kell a gazdálkodónak az EK-ban.

Sajnos kerültek a megszemélyesített kérelembe jogosulatlan állatok is (húshasznú, 2-3 éves bika, nem kérelmezett tenyészetben álló egyedek, stb.), erre vonatkozott az eredeti kérdés, ezeket javasoltam kitörölni (nem kötelező, mindenki maga dönt). Természetesen a legtöbb tejelő tehenészetben tejhasznú fajtájú az összes egyed (vannak kivételek, pl: egyéb húshasznú, vagy magyartarka egyedek), és nem hízlalnak mindenhol bikát, de ha egy bika 8 hónapos volt 2016.05.01. napján, semmiképpen nem nevezhető támogatható állatnak. Az említett 6000 állat ettől függetlenül lehet mind támogatható.

2. Állatjóléti támogatás adategyeztetésnél elég egy aláírt nyilatkozat feltöltése, vagy pl. takarmányozási receptúra is kell? Elég a nyilatkozatot feltölteni az adategyeztetésben kért információ szolgáltatásával.

Ez a kérdés nem tartozik az egységes kérelemhez, mivel ez a tavaly beadott támogatási kérelem elbírálásához kell! Az egyik falugazdász ezt tegnap este úgy kommunikálta, hogy mindenkinek be kell nyújtani. Ilyen nincs előírva az EK csatolandó mellékletei között (lásd 35/2017 MÁK közlemény - Csatolandó mellékletek). A pályázat bírálata során nézik, illetve egy helyszíni ellenőrzés/szemle alkalmával nézhetik meg!

Tudom, hogy a jó szándék és a segítőkészség vezérelte az anyag összeállítóját, de kérem, hogy néhány nappal a beadási határidő előtt ne küldjetek félreérthető levelet, mert ezzel nagyon nagy pánikot lehet kelteni, pláne úgy, hogy az állatos jogcímek esetében a május 15.-e utáni módosítás már szankcionálásra kerül!

Ez a kérdés és válasz nem a kifizetési kérelemre, hanem a még folyamatban lévő 2016. májusában benyújtott támogatás igénylések elbírálásával kapcsolatos adategyeztető levelekre vonatkozik (sokan kaptak ilyet a széna etetés adatszolgáltatására, véletlen egybeesés a kifizetési kérelmek benyújtási időszakával), valóban pontatlanul fogalmaztam, a kifizetési kérelemmel kapcsolatban nem gondoltam, hogy megtévesztő lehet az adategyeztetés szó, hiszen be sincs nyújtva, nincs mire adategyeztetést kérni. Az adategyeztetésben kért információ kifejezés utal arra, ha nem is pontos, hogy az ügyfelet kérte a MÁK adatszolgáltatásra, ez csak a már tavaly benyújtott támogatási kérelem esetében életszerű. Hiányos volt a válaszom abban is, hogy nem írtam le, hogy az általános ügyintézés felületen a támogatással kapcsolatos iratok beküldése pontban, a jogcím kiválasztásánál lehet benyújtani az adategyeztetési felszólításra a válasz nyilatkozatot. Nem írtam olyat, hogy be kell bármit nyújtani a kifizetési kérelemhez (nincs csatolandó dokumentum), a falugazdász félreértését nem okozhatta a levelem. Bár aki betartja a vállaltakat, fel tud tölteni minden általa vezetett naprakész nyilvántartást, hiszen letelt egy év a kötelezettségvállalásból és a dokumentumokat végig vezetni kellett.

Május 15-e után az állatos jogcímek esetében is lehet törölni egyedeket szankciómentesen, hozzáadni nem lehet, csak ez esetben van szankció.

Jelen pillanatban – szerintem - senki sem tudja, hogy mit kell kitörölnie az adatbázisból.

Minden ügyfél ki tudja exportálni a megszemélyesített kérelemből az egyedek adatait, Excel-ben gyorsan végig lehet futni rajta, és ha jogosulatlan állat van, kitörölheti, ha akarja. Jogi szempontból nem tudom, mit jelenthet majd az eljárás során, hogy a megszemélyesített adatok közt nem támogatható egyedek is megjelentek. Remélhetőleg a MÁK nem fog szankciót alkalmazni, mivel nem az ügyfél töltötte be hibásan (ezzel ellentmondtam a korábban hivatkozott EU rendelet szankciós előírásainak, de talán lehet vis maior ok).

Üdvözlettel:

Németh Csaba

+36-70-436-0352


 


 

 

2017. május 12.

Kedves Kollégák!

Most kaptam az információt, hogy az általam ismert esetekben a MÁK visszatöltötte az egyedazonosítókat a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem benyújtásához azoknál az ügyfeleknél, akik a jogcím jelölés törlésével (pipa visszavonásával) korábban törölték a megszemélyesített adatokat. Továbbra se próbálkozzanak hasonlóval az ügyfelek, nem tudjuk, hogy rendszerszinten működik, vagy kézi beavatkozás volt.

Az őshonos támogatások kifizetési kérelme esetén a kiesés pótlásokat a MÁK fogja átvezetni, a kifizetési kérelmet a megszemélyesített adatokkal kell benyújtani, amelyekre jóváhagyó Támogatási Okirat érkezett. A nem támogatható egyedek is szerepelnek a megszemélyesítésben, mivel a kifogást benyújtóknak lehetővé tették a kifizetési kérelem benyújtását ezekre az egyedekre is. Ha az ügyfél ragaszkodik a nem megfelelő egyedhez, beadhatja arra is. Ha nem kívánja kérelmezni, vagy nem élt kifogással, ki kell törölni a hibás egyedet.

A 2017. februárban benyújtott új támogatási kérelmekre 2018-as EK-val lehet majd kifizetést kérni.

Üdvözlettel:

Németh Csaba

+36-70-436-0352
 

2017. május 11.

 

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatlak benneteket, hogy a Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem elektronikus benyújtásakor az Egységes Kérelem felületen több ügyfélnél előfordult, hogy a jogcím megjelölését, bepipálását követően, amikor be- majd kilépett a jogcímhez tartozó felületről, levette a jelölést a jogcím elől (kivette a pipát). Ez azt eredményezte, hogy a megszemélyesített kérelemben szereplő állatazonosítók törlődtek.

Mivel importálási lehetőség nincs, csak kézzel lehet kitölteni a teljes adatállományt. A MÁK tájékoztatása szerint a másik megoldás, hogy a teljes kérelem törlését (EK 2017) követően újra megszemélyesítődik a kérelem (új kérelmet indítva), bekerülnek az azonosítók. Utóbbi esetben azonban a táblarajzok is törlődnek, így újra kell rajzolni őket.

Szíveskedjetek minden ügyfél figyelmét felhívni, hogy tartózkodjanak a jelölés módosításától, ha már megkezdték a jogcím ügyintézését.

További kérdések is érkeztek állatalapú támogatások ügyében, amelyekre a MÁK választ adott, a válaszokat kiemelve írom a kérdések után:

1.  Tavalyi évben egy tenyészetünkre nyújtottunk be támogatási kérelmet. Azonban az év második felében egy másik tenyészet is tulajdonunkba került, amelyet ugyanaz a cég kezdett el üzemeltetni. Az egységes kérelemben(EK) az állatjóléti kifizetésnél nem csak a támogatási kérelemben megjelölt tenyészet tenyészetkódját és adatait jeleníti meg a felület, hanem a másik később a tulajdonunkba kerültét is –> szükséges a nem releváns tenyészet sorait kitörölni?

Igen, csak a támogatás szempontjából jogosult egyedek kerülhetnek benyújtásra, mert a nem megfelelő állatok alapján szankciót kell alkalmazni. Igaz ez a nem megfelelő fajtájú (hím és nőivarú), és a kötelezettségvállalás teljes ideje alatt hat hónaposnál idősebb hímivarú egyedekre is.

 • a EK felületre az ENÁRból beimportált lista nem csak a támogatható egyedeket jeleníti meg, mert vannak benne egyéb hímivarúak is – ezeket ki kell e töröljük? Igen, csak a támogatás szempontjából jogosult egyedek kerülhetnek benyújtásra, mert a nem megfelelő állatok alapján szankciót kell alkalmazni.
 • vannak olyan állataink, amelyek fajtája sajnos tévesen került megadásra az ENARban, ezeket javították – legjobb tudomásom szerint - 2017.03.01 után néhány nappal, mivel azonban az EK felületre beimportált ENAR adatok 2017.03.01 időállapottal lezárultak ott még „Egyéb húshasznúként” szerepelnek –> át kell e állítanunk ezen állatok fajtakódját a kifizetési kérelem beadásakor? Nem támogatható a módosított adatok alapján, mivel a kötelezettségvállalás kezdetétől (2016.05.01) meg kell felelnie minden állatnak a támogatási feltételeknek.
 • Megjegyzés: Ha igen ez azt jelenti, hogy azokat a sorokat ki kell töröljük és újra fel kell vigyük, mert az ENARból az EK felületre beimportált soroknál, nem enged a részletadatokon módosítani, csak a teljes sort törölni és újra felvinni.
  Módosítás csak törlés, majd újrarögzítés útján kezdeményezhető.
  Ha 04.30-án már a módosított fajtakód szerepel az ENAR-ban a MÁK nem fogja elutasítani, mivel ez korábban adminisztratív hibából rosszul szerepelt?
  El fogja utasítani.
 • azoknál az állatoknál akik 2017.03.01-2017.04.30 között korcsoportot váltanak, át kell e állítsuk a korcsoportot 04.30 vagy a kikerülés kori állapotra? Megjegyzés: Ha igen ez azt jelenti, hogy azokat a sorokat ki kell töröljük és újra fel kell vigyük, mert az ENARból az EK felületre beimportált soroknál, nem enged a részletadatokon módosítani, csak a teljes sort törölni és újra felvinni. Módosítást lásd fenn. A korcsoport váltást a MÁK figyelembe fogja venni az ENAR adatok alapján, a támogatást pedig minden egyed esetében a tenyészetben töltött napok, illetve az adott napokon érvényes korcsoport alapján számolja.
 • a 2017.03.01 – 2017.04.30 között a tenyészetben megfordult, nőivarú, megfelelő fajtakódú állatokat gondolom  plusz sorral fel kell vinnünk Igen.
 • hasznos lett volna, ha plusz sort importálással is fel lehet vinni az EK felületére Nem került megvitatásra.
 • a támogatási kérelemben szereplő tenyészetben magasabb számú állatot tartunk nem tudok pontosan annyi állatot kiválasztani a kifizetési kérelemhez ami kiteszi a kérelmezett db szám/ÁE-et, hanem csak a teljes időszak alatt, a kérelmezett tenyészetben megfordult, nőivarú, támogatható fajta feltételekig tudok szűkíteni. -> jól gondolom, hogy nem szankcionál azért ha több állatot tüntetünk fel, esetleg olyan állat is szerepel benne aki nem támogatható? Mi alapján fogják kiválasztani a támogatott egyedeket, nem mindegy hogy tehenet választ(79€/ÁE) vagy borjút/ üsző(25€/ÁE). Az ügyfél számára legkedvezőbb módon számol a MÁK, nem kell módosítani. A nem támogatható állatra külön szankció is jár az EU-s rendelet szerint.

2. Állatjóléti támogatás adategyeztetésnél elég egy aláírt nyilatkozat feltöltése, vagy pl. takarmányozási receptúra is kell? Elég a nyilatkozatot feltölteni az adategyeztetésben kért információ szolgáltatásával.

3. Állatjóléti támogatás megszemélyesített kérelemben dupla egyedazonosítók vannak (kikerült, majd vissza), törölni kell őket. Az időszakokat a kifizetési kérelme elbírálásakor a MÁK az ENAR-nak megfelelően a kétszeri bent tartózkodás alapján veszi figyelembe? Igen, minden bent töltött napot figyelembe vesz.

4. Állatjóléti támogatásnál a támogatási kérelemben szereplőhöz képest történő túligénylésre van-e szankció. Hogy lesz kiszámolva a támogatási kérelemben megadott állategyed darabszám utáni jogosultság? A lekötött forrás erejéig bármilyen módon lehívhatja, vagy csak a 2016.05.01. napon fennálló korcsoportok szerint? (Mindenki tehénre szeretne magasabb támogatást kapni.) Túligénylésre nincs szankció, de a feltételeket (férőhely, stb.) be kell tartani. Minden ügyfél a jóváhagyott támogatási összeg erejéig kap támogatást, ha több állat van, a maximumot kapja. Ha kevesebb, akkor pedig a napi és korcsoport szerinti számolás érvényes. 50 % alá nem mehet a teljesítés.

11. Többen érdeklődtek a hímivarú borjak támogathatósága felől. Hat hónapos korig támogathatók.

Üdvözlettel:

Németh Csaba

 

 


 

2017. április 27.

 

Kedves Kollégák!

Nem tudom, hogy minden érintetthez eljutott-e az információ, hogy a támogatási okiratok hiányában is be kell nyújtani a kifizetési kérelmeket az Egységes Kérelem felületen 2017.05.15. napig a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás  jogcím esetében. A  Vidékfejlesztési Program alapján a pályázaton nyertes ügyfelek meg fogják kapni a támogatói okiratot. Az EK felületen 2017.03.01. napján aktuális ENAR adatokkal megjelennek a jogosult állatok, a későbbi változásokat 2017.04.30-ig terjedően rögzíteni kell (vásárlás, borjú születés). Fontos még, hogy a MÁK értelmezése szerint a fogalomtár alapján a borjak esetében a hímivar is támogatható 6 hónapos korig (meg is jelennek a felületen).

Üdvözlettel:

Németh Csaba
állattenyésztési szakértő
+36-70-436-0352 

2017. április 26.

 

Kedves Kollégák!

A Magyar Államkincstártól kapott információk alapján rövidesen cserélni fogják az adatokat a tejhasznú tehéntámogatás előzetes ellenőrzése mögött, amely az EK felületen fut a benyújtáskor. A csere oka, hogy a legalább egyszer ellett tehén adatok között szerepelnek a tejtermelés ellenőrzésben résztvevő ügyfelek egyedeinek holtellései is (SZIR adat), így az általuk benyújtott kérelemnél nem jelez hibát a felületen a hiányzó regisztrált borjú esetére. Tekintettel arra, hogy a jogcím elbírálásához szükséges éles adatátadáskor csak a regisztrált borjúval (ENAR adat) rendelkező egyedek felelnek meg, a holtellésekről (K0800) minden ügyfélnek be kell nyújtania az igazolást akkor is, ha már beadta a kérelmet, és nem jelzett hibát a rendszer.

Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésetekre.

Üdvözlettel:

Németh Csaba
állattenyésztési szakértő
+36-70-436-0352